Quảng cáo banner trái

sang-quan-cafe-the-sun-avenue-28-mai-chi-tho-tp-thu-duc-73362.gif
  • Lượt Xem:72  
  • Mã Tin:12874
  • Giá Tham Khảo:1.1 tỷ
  • Ngày Đăng:14:11 06/07/2024
Thông Tin Liên Hệ
Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, Tp Thủ Đức

Đia chi : SAV1-00.02/SAV1-00.03

The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho

1. SAV-00.02
- Dien tich : 58,33m2
- Van phong chia se
(the nest cowork) / van phong / kho
- Hop dong : den 31/12/2026
- Tien coc : vnd 26,000,000 (2thang)
- Hien tai Gia thue mat bang
: vnd 16,600,000
- Gia Dau Tu : vnd 200,000,000
(Xay dung noi that, noi that,
tat ca cac may, vat lieu)

2. SAV-00.03
- Dien tich : 66.7m2
- quan cafe (the coffee nest)
- Hop dong : den 31/12/2026
- Tien coc : vnd 24,000,000 (2thang)
- Hien tai Gia thue mat bang
: vnd 13,200,000
- Gia Dau Tu : vnd 900,000,000
(Xay dung noi that, noi that,
tat ca cac may, vat lieu)

* Gia sang quan : bang gia dau tu
Vnd 1,100,000,000 (2shop house)

LH : 0389365889 - 0936630412Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức

Sang quán cafe The Sun Avenue, 28 Mai Chi Tho, TP Thủ Đức
Quảng Cáo Banner phải
LH QUẢNG CÁO 0943.66.77.99
X