Quảng cáo banner trái

sang-beer-club-so-5-ky-dong-quan-3-21187.jpg
  • Lượt Xem:36763  11
  • Mã Tin:3370
  • Giá Tham Khảo:2,5 tỷ
  • Ngày Đăng:10:18 25/08/2015
Thông Tin Liên Hệ
  • Liên Hệ: (chị. An )
  • Điện Thoại: 0908280949
  • Địa Chỉ: 5 kỳ Đồng quận 3


Không có người quản lý nên cần sang quán để đi nuớc ngoài.

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3

- Giá sang: 1,5 giá thuê: 8000 usd/tháng ( thương lượng).

- đặt cọc: 40.000 usd.

Sang Beer Club số 5 kỳ Đồng quận 3


Liên hệ : 0908280949 ( Chị. An )

Quảng Cáo Banner phải
LH QUẢNG CÁO 0943.66.77.99
X